آموزشی صد در صد تضمینی

مسیر تضمین می کند که اگر شما مطلبی را در طول دوره آموزشی فرانگرفتید به شرط پابیندی شما به شرایط دوره صورت رایگان و بدون هزینه آن را به شما آموزش می دهد

امادگی برای ثبت نام

ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس، هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای اینها به‌طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است.

امادگی برای ثبت نام

ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس، هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای اینها به‌طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است.

امادگی برای ثبت نام

ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس، هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای اینها به‌طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است.

برای چندمین بار اعلام می‌کنیم که ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس، هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای اینها به‌طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است.

مهندس محمود علویمدیر موسسه
مدرس برتر اصفهان همراه با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دارای دمکترای زبان و ادبیات عرب
مهندس محمود علویمدیر موسسه
مدرس برتر اصفهان همراه با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دارای دمکترای زبان و ادبیات عرب
closepopup
مهندس محمود علویمدیر موسسه
مدرس برتر اصفهان همراه با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دارای دمکترای زبان و ادبیات عرب
مهندس محمود علویمدیر موسسه
مدرس برتر اصفهان همراه با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دارای دمکترای زبان و ادبیات عرب
closepopup
مهندس محمود علویمدیر موسسه
مدرس برتر اصفهان همراه با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دارای دمکترای زبان و ادبیات عرب
مهندس محمود علویمدیر موسسه
مدرس برتر اصفهان همراه با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دارای دمکترای زبان و ادبیات عرب
closepopup
حسین صادقی
حسین صادقیدانش پژوه

سطح آموزش ها بیسیار بالا و عالی بود و تشکر می کنم از همه مسئول مسیر خیلی ممنون

سطح آموزش ها بیسیار بالا و عالی بود و تشکر می کنم از همه مسئول مسیر خیلی ممنون

سطح آموزش ها بیسیار بالا و عالی بود و تشکر می کنم از همه مسئول مسیر خیلی ممنون

سطح آموزش ها بیسیار بالا و عالی بود و تشکر می کنم از همه مسئول مسیر خیلی ممنون

بیانات عالم فرزانه شهید مرتضی مطهری در خصوص زبان عربی :

چطور می‌شود انسان مسلمان باشد و نماز نخواند؟ یادم افتاد دو سه شب پیش که راجع به فضیل بن عَیاض صحبت کردم، بعد نامه‌ای به من دادند از یک خانم محترمه‌ای که در آن نوشته بودند شما اگر به مستمعین خودتان احترام می‌گزارید، این را هم در جلسه بگویید. چون گفتنش مانعی ندارد بلکه بهتر هم هست، من می‌گویم:. ایشان نوشته بود که من فقط یک شب برای اولین بار به اینجا «۱» آمدم و شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم. تصمیم گرفتم باز هم به اینجا بیایم. امشب آمده‌ام و شبهای دیگر هم خواهم آمد. من لیسانسیه «علوم تربیتی» و مدیره هستم شما اینهمه گفتید فضیل بن عیاض یک آیه قرآن را شنید و منقلب شد. یا راجع به نماز و حضور قلب گفتید. منِ بدبخت که اساساً معنی قرآن را نمی‌فهمم چه کنم؟ من که معنی نماز را نمی‌فهمم، حضور قلب برای من چه مفهوم و معنایی دارد؟ به زبان حال کأنه نوشته که ما کودکستان رفتیم و دبستان و دبیرستان رفتیم و دانشگاه را طی کردیم ولی قرآن را به ما یاد ندادند که ندادند. پس شما در اینجا وسیله‌ای فراهم کنید برای اینکه زبان عربی را تعلیم بدهند تا حدودی که مردم کم و بیش با معانی قرآن آشنا بشوند، با معنی نماز آشنا بشوند و لااقل بتوانند نماز را با روح بخوانند، قرآن را با روح تلاوت کنند، یک آیه قرآن که خوانده می‌شود، بفهمند. من می‌خواهم یک جواب عمومی بدهم (با مشورت رفقا). اینجا «۲» همیشه اعلام کرده است و این را از اوجب واجبات می‌داند که مسلمانها با زبان عربی آشنا بشوند، بفهمند که در نماز چه می‌گویند، قرآن خودشان را بفهمند. ولی چه باید کرد، حرص دنیا آنچنان ما را گرفته است که چون زبان انگلیسی کلید درآمد و مادیات است، بچه هفت ساله‌مان را هم می‌فرستیم تا زبان انگلیسی یاد بگیرد. کمتر خانواده‌ای است که لااقل یک نفر در آن زبان انگلیسی را نداند ولی حاضر نیستیم یک کلاس عربی تشکیل بدهیم و زبان عربی را به خاطر خدا یاد بگیریم، به خاطر نمازمان یاد بگیریم، به خاطر قرآنمان یاد بگیریم. برای چندمین بار اعلام می‌کنیم که ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس، هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای اینها به‌طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است.

مطالب وبلاگ

اخبار و مطالب جدید موسسه را از اینجا دنبال کنید